Köpvillkor

Köpvillkor LiFR Sweden AB 

- LiFR Sweden AB tillämpar och följer alltid Svensk lag och Praxis

 

- Du har som kund hos oss alltid 14 dagars öppet köp vid ånger - vid ångrat köp står du som kund för returfrakten.

- Vi tillämpar fri frakt på alla tillbehör & reservdelsorder över 1000:- inom Sverige, Fri frakt gäller ej Fordon. Fri Frakt avser det transportsätt i kassan där fraktkostnaden är noll kronor.

- Du har enligt Svensk Lag alltid 1 års garanti mot fabrikationsfel på dina beställda varor och 36 månaders reklamationsrätt

 

Allmänt
För dig, som är privatperson, gäller Distansavtalslagen (se nedan angående ångerrätt) samt Konsumentköplagen, som har strikta bestämmelser, vilket innebär att lagen gäller, trots att du har avtalat om något annat.

För företag, inklusive enskilda näringsidkare, gäller Köplagen, som är dispositiv, vilket innebär att avtal mellan företag gäller i första hand före lagen.

När du, som är privatperson, registrerat dig och gjort din beställning, godkänner du också att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att på bästa sätt kunna fullföra våra åtaganden gentemot dig. Vi skyddar dina personuppgifter enligt Personuppgiftslagen, och du har rätt att få ta del av uppgifterna samt att få dessa raderade om du så önskar.

Skulle något villkor befinnas ogiltigt enligt vad som gäller enligt svensk eller EU rätt, ska detta inte innebära att köpvillkoren i sin helhet blir ogiltiga, utan det ogiltiga villkoret ska i så fall ersättas med likvärdig lagenlig text.

 

Personuppgifter
Alla uppgifter som lämnas till eller på LiFR behandlas konfidentiellt och ges endast tillgång personer på företaget som behöver dessa för att fullgöra våra förpliktelser till dig som kund.

All trafik genom vår web-shop sker genom krypterad teknik genom SSL & HTTPS och alla uppgifter hanteras i system som är lösenordsskyddade där endast anställda på LiFR ges tillgång.

Vi är måna om din integritet och rättigheter, har du frågor kring något rörande dessa uppgifter eller önskar hjälp med att ta bort dig ur vårt kundregister, epost-lista eller liknande kan du alltid kontakta oss direkt på info@lifr.se eller 010-585 86 77.

Läs fullständiga villkor under vår integritespolicy.

 

Beställning
Du kan endast beställa via vår webbutik. Alla andra former för beställning måste avtalas med oss i förväg.

Om du är under 18 år måste du ha målsmans, dvs. förälders, tillstånd. Sådant tillstånd kan ges genom att en förälder skickar sitt uttryckliga tillstånd till oss med e-post.

Alla falskbeställningar spåras och polisanmäls, och om vi lidit ekonomisk eller annan skada kommer vi att kräva skadestånd.

 

Betalningsansvar
I och med att du som kund hos oss aktivt väljer att läsa och godkänna våra köpvillkor innan en beställning läggs i webshopen godtar du därmed ditt betalningsansvar gentemot LiFR Sweden AB eller dennes betalpartners.

 

Mervärdeskatt
Alla priser på vår hemsida är med standardinställning inklusive moms. Du kan välja att visa priser exklusive moms högst upp på sidan. Alla produkter säljs däremot inklusive Svensk moms (25%)

 

Leveransbetingelser
Utöver priset för varan ska du i vissa fall betala fraktkostnaderna. I kassan framgår den totala kostnaden för din orders inklusive eventuell fraktavgift. Inga ytterligare avgifter tillkommer.

 

Leveranstid
I Webbutiken är alla våra varor markerade med leverans indikering. Vi måste dock reservera oss för att leverans indikeringen kan grunda sig på felaktiga uppgifter, vilket innebär att en leverans kan komma att ske såväl tidigare som senare än beräknat.

Vi förbehåller oss rätten att stryka ej levererbar vara från din order med prisavdrag för densamma. Önskar du beställa annan, likvärdig vara, är detta att betrakta som en ny order. Om du önskar avbeställa en vara på grund av dröjsmål med leveransen, är detta möjligt att göra fram till dess att varan effektuerats (se nedan under ”Avbeställning”).Delleveranser sker endast på din begäran och medför inga ytterligare avgifter.

 

Leveranssätt
När du gör din beställning framgår också vilket leveranssätt, som du valt. Det är ditt ansvar att se till att adressen, som du angett vid beställningstillfället, är korrekt. Leverans sker endast inom Sverige, såvida inte annat avtalats i förväg.

 

Efter lagd beställning
Efter att du lagt din beställning i vår web-shop får du ett mejl med en bekräftelse på att din beställning är mottagen. Denna orderbekräftelse är preliminär och om en vara inte kan levereras inom normal leveranstid eller om varan har utgått kontaktar vi dig innan leverans.
När paketet lämnar oss för vidare transport till dig så får du en bekräftelse på detta via mejl, i bekräftelsen finner du sändningsnummer för din order. Du kan med hjälp av detta nummer spåra din försändelse hela vägen hem.

Om paketet skulle dröja mer än 14 dagar ligger det på kundens ansvar att se var din försändelse befinner sig med hjälp av sändningsnumret.

Om någon avi ej skickats ut, antingen via sms eller brev, går det att hämta ut försändelsen på utlämningsstället med sändningsnumret.

Var noga med att ange rätt e-postadress och kontakta oss om du skulle sakna något av bekräftelse mejlen för din order.

Det ligger på kundens ansvar att ange korrekta kontaktuppgifter och kontakta oss om något mejl skulle saknas.

Om din order skickas till ett utlämningsställe så får du en avi, antingen via sms eller brev, så snart din försändelse finns att hämta ut.

 

Ej uthämtad försändelse
Det är ditt ansvar att lösa ut försändelsen på utlämningsstället inom den tid, som står angivet på avin.

Om du inte kan ta emot paketet vid leverans, eller inte hämtar ut ditt paket på utlämningsstället, skickas det tillbaka till oss, och vi kan då komma att debitera dig en skälig summa för frakt- och administrativa kostnader.

Betalas inte denna kostnad, lämnas kravet till inkasso.

 

Ej mottagna varor hemleverans
Vid frakt av större gods med hemleverans via DHL Parti/Stycke gods, Postnord eller likvärdigt måste du som kund vara anträffbar på leveransadressen den tid som är överenskommen med speditören för leverans, kan speditören inte leverera försändelsen på grund av att överenskommelsen om leveransdag och tid bryts debiteras den kostnad som detta medför oss från speditören dig som kund.

 

Transportskador
Skulle du upptäcka vid utlämningsstället att din vara under transporten till dig fått en skada som kan ha påverkat innehållet så ska du inte ta emot försändelsen. Gör istället en reklamation hos utlämningsstället och be dem returnera varan till oss tillsammans med anledningen till returen.
Kontakta sedan oss för att anmäla returen.

 

Ändring av beställning
Du kan göra ändringar i din beställning fram till dess att beställningen har effektuerats.

Med effektuering menas att faktura eller frakthandling har skapats. Om ändringen godkänns, och varan finns i lager, kommer eventuella prisdifferenser att regleras enligt det pris, som gäller vid ändringstidpunkten.

Det är inte möjligt att ändra en beställning när ordern har effektuerats. Självfallet kan order, som redan levererats ut från vårt system, därför inte ändras.

Privatpersoner har dock ångerrätt enligt vad som sägs under rubriken ”Ångerrätt”.

 

Avbeställning
En avbeställning är inte giltig förrän du mottagit bekräftelse härom från oss.

Du kan avbeställa din order utan kostnad för dig fram till dess att beställningen har effektuerats, dvs faktura eller frakthandling har skapats. Efter denna tidpunkt är du skyldig att ta emot leveransen.

Avbeställning av icke lagerförd vara som beställts eller tillverkats speciellt för dig, är inte möjlig, efter det att vi beställt eller påbörjat tillverkningen av varan/tjänsten.

 

Ångerrätt Returer/Byten
Du har som kund hos oss, i enlighet med distansförsäljningslagen, alltid rätt att ångra eller byta en eller alla varor i din beställning inom 14 dagar från att du mottagit ordern.

LiFR AB skall senast 14 dagar efter att du mottagit din order skriftligen via formuläret på hemsidan mottagit din bytes eller returförfrågan. Senast 14 dagar efter att denna förfrågan har besvarats skall varorna skickas tillbaka till oss.

I enlighet med uppdateringen av distans och hemförsäljningslagen som trädde i kraft den 13/6-2014 så gäller nya regler för utnyttjandet av ångerrätten vid distanshandel.

Den nya lagen gör skillnad i att du som konsument nu har rätt att returnera en vara även om denna varit använd i större utsträckning än vad som varit nödvändigt för att säkerställa att varan som beställdes är densamma som levererades.

Vid nyttjandet av denna rätt har LiFR AB i form av säljare rätt att ta ut en ersättning för varans värdeminskning i det fall detta föreligger.

För att förenkla hanteringen av returer och byte både för dig som kund samt för oss som säljare samt undvika eventuella tvister så väljer LiFR att ha som policy och garanti för dig som kund att om nedan punkter uppfylls vid retur eller byte så kommer ej något avdrag för värdeminskning ske.

Uppfylls däremot inte punkterna nedan så kommer LiFR i de fall detta anses nödvändigt att nyttja sin lagliga rätt att ta ut en ersättning för varans värdeminskning.

Denna ersättning varierar från fall till fall och meddelas konsumenten innan eventuell återbetalning sker.

Riktlinjer för retur och byte för att undvika avdrag för värdeminskning:

Om varans förpackning är återförslutningsbar så har du rätt att öppna förpackningen och kontrollera samt prova varan.

Varan skall vid retur däremot vara i originalskick samt i sin originalförpackning.

Bytes / Ångerförfrågan har mottagits av oss inom 14 dagar från att du hämtat ut försändelsen.

Du har därefter 14 dagar på dig att se till att varorna når oss.

Varan/Varorna skall returneras i sin originalförpackning, förpackningen får ej vara skadad och allt ursprungligt innehåll skall medfölja.

Varan/Varorna får ej ha varit monterade, använda eller på annat sätt avvika från sitt ursprungliga skick.

Elektriska produkter i plomberad förpackning får ej ha fått sin plombering bruten.

Om du vill utnyttja din ångerrätt ska du skicka ett skriftlig meddelande till oss, lämpligen via e-post, med angivande av bankkonto eller plus-/bankgironummer.

Vi tar därefter ställning till, om du uppfyller de förutsättningar som krävs för att kunna tillämpa ångerrätten.

Du kommer därefter att motta ett svar med e-post från oss, i givet fall med information om hur du ska skicka tillbaka varan.

Observera att du måste följa våra rekommendationer vad gäller emballage etc.

Observera också att det enligt lag är du som ska betala fraktkostnaderna. Efter mottagandet av den återsända varan kommer köpesumman med avdrag för ursprungliga fraktkostnader att återbetalas till dig inom 14 dagar räknat från dagen då vi mottog återförsändelsen, förutsatt att du inte använt varan och den returneras i oskadat skick och med obruten förpackning/försegling/teknisk plombering.

 

Specialbeställda varor
Vid order av varor som specialbeställs, tex vid måttanpassade varor, tas inte dessa i retur.

Att genomföra ett byte
Använd formuläret “Byt eller Returnera en vara“ under kundtjänst på vår hemsida.

Ange här dina kunduppgifter, anledningen för returen och om du vill bli återbetald eller byta dina varor mot något annat.

Du får så snart vi behandlat din förfrågan en bekräftelse på om din returbegäran är godkänd varpå du kan skicka tillbaka varan till oss.

Vid returer eller byten står du som konsument för returfrakten tillbaka till oss. Se priser och villkor för byten och returer under "Byt eller Returnera en vara"

 

Retur
Vid retur av varor återbetalas du på samma sätt som betalsättet du valde när du la ordern, läs mer om återbetalning nedan.

 

Byte
Vid byte till en ny produkt anger du vilken produkt du önskar byta mot varpå vi beställer hem eller lägger undan denna produkt till dig.

Din nya produkt skickas så snart vi mottagit och godkänt din returnerade vara.

Är den ursprungliga varan dyrare än varan du önskar byta till så återbetalas du mellanskillnaden, med avdrag för de nya fraktkostnader som tillkommer, till ditt konto.

Är den nya varan dyrare än den ursprungliga varan följer en faktura på mellanskillnaden med den nya varan.

 

Returfrakt
Vid returer eller byten står du som konsument för returfrakten tillbaka till oss.

Läs mer under "Reklamationer" på kundtjänst sidan

Varorna som returneras skall skickas som Företagspaket, vi har ingen möjlighet att ta emot försändelser som anländer till utlämningsställen.

 

Reklamationer och återköp i vissa fall
Om du som är privatperson mottagit en skadad produkt, eller om vi skickat fel vara, måste du reklamera varan inom 3 månader från du tog emot varan och senast inom 1 månad från att du upptäckte eller borde ha upptäckt felet.

Om du som är företagare mottagit en skadad produkt, eller vi skickat fel vara, ska du snarast efter att du tog emot varan, skicka reklamation till oss via e-post förutsatt att du reklamerar skadan inom garantiperioden. I annat fall hänvisar vi i första hand till respektive tillverkare eller serviceställe.

För att göra en reklamation ber vi er att kontakta oss via reklamationsformuläret på vår hemsida och beskriva felet på varan. Vi återkommer därefter till er med besked om hur vi går vidare i ärendet.

Är det frågan om en reklamation som vi bedömer kan vara godkänd tar vi tillbaka varan till oss för vidare utvärdering och återkommer efter det med ett definitivt besked.

Är det frågan om en godkänd reklamation kommer vi i första hand att försöka avhjälpa felet, går inte det kommer du att ersättas med en ny vara.

Vill du så kan du i detta skedet byta din vara mot en likvärdig produkt. Kan vi inte avhjälpa felet eller ersätta dig med en ny likvärdig vara kommer vi att återbetala dig för varan.

Har du valt att betala din order med faktura så ber vi dig betala fakturan eller anmäla en retur hos Klarna innan den förfaller för att undvika förseningsavgifter.

Blir din reklamation godkänd och vi inte kan ersätta dig med en ny vara återbetalas du i efterhand. Kompatibilitetsproblem förekommer ofta mellan olika produkter, och vi rekommenderar dig därför att ta reda på så mycket som möjligt innan du gör din beställning för att undvika onödiga kostnader.

 

Återbetalning
All återbetalning sker via samma betalsätt som du valt när du la din order, Vid betalning med Klarna återbetalas du av Klarna så snart vi registrerat din retur. Notera att det ofta tar 3-5 Bankdagar för pengarna att återbetalas till dig efter registrerad retur.

 

Information och bilder
Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel samt mot fel i information och specifikationer vad gäller varor och tjänster som förekommer i vårt sortiment. Om det förekommer bilder i vår webbutik, ska de inte ses som exakta avbildningar av en viss vara.

 

Force Majeure
Båda parter ska vara befriade från fullgörande av avtalet om fullgörandet förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Följande och liknande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder där de hindrar eller försvårar avtalets fullgörelse: eldsvåda, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, strejk, lockout, inskränkningar i form av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer som har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt eller andra omständigheter som part ej kan råda över, som antingen hindrar eller försvårar parts fullgörande i sådan grad, att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad.

 

Tvist
Om du är privatperson, har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. Tvist mellan företag avgörs av allmän domstol .Länk till ODR - EU's gemensamma tvistlösningssida. http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Godkännande
Genom godkännandet av våra köpvillkor intygar du att du som kund hos LiFR AB har läst och förstått innehållet i köpvillkoren. Har du frågor kring något rörande LiFR's köpvillkor var vänlig kontakta oss på 010-585 86 77 eller ekonomi@lifr.se